Księgarnia

Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej

ISBN: 978-83-7666-267-1
Rok wydania: 2014
Autor: Kamila Doktór-Bindas

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Przedmiotem publikacji jest wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej w trzech zasadniczych obszarach: jego interpretacji, stanowienia i stosowania. W pierwszym uwidacznia się on przede wszystkim w orzecznictwie sądu, w których odnosi się on w szczególności do zasad pierwszeństwa i skutku bezpośredniego prawa unijnego. Omawiając wpływ prawa unijnego na stanowienie prawa krajowego, autorka przybliża instytucję ustawy wspólnotowej (legge comunitaria), za pomocą której Włochy implementują prawo unijne. Analizując zagadnienie stosowania unormowań unijnych, przedstawia rolę sędziów sądów powszechnych. Autorka stara się także udzielić odpowiedzi na istotne, z punktu widzenia wielu krajów członkowskich, pytania: jaką rolę w warunkach integracji europejskiej odgrywa konstytucja narodowa, jaki jest udział krajowych „strażników konstytucji” w stosowaniu prawa UE oraz czy pierwszeństwo stosowania prawa UE jest bezwarunkowe.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 394
Oprawa miękka