Księgarnia

Współczesne teorie demokracji

ISBN: 978-83-7666-469-9
Rok wydania: 2016
Autor: Andrzej Antoszewski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Kolejna publikacja w ramach serii „Demokracja współczesna” przybliżająca najbardziej nośne teorie i koncepcje demokracji z przełomu XX i XXI wieku oraz zjawiska z nimi związane, takie jak demokratyczna transformacja i konsolidacja. Mimo iż przedmiotem książki jest nie tyle demokracja jako taka, ile jej teoria (czy teorie), stanowi ona także przyczynek do przybierającej na sile dyskusji o stanie demokracji w Polsce.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 248
Oprawa miękka

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Demokracja: dylematy teoretyczne
Teorie normatywne i empiryczne
Paradoksy demokracji
Rozdział II. W poszukiwaniu definicji
Sposoby definiowania demokracji
Definicje proceduralne
Definicje substancjalne
Systemowe ujęcie demokracji
Rozdział III. Typologie demokracji
Demokracja parlamentarna, prezydencka i semiprezydencka
Koncepcja demokracji konsensualnej i westminsterskiej wedle Arenda Lijpharta
Agregatywna, deliberacyjna i agonistyczna koncepcja demokracji
Demokracja liberalna i demokracje „wybrakowane”
Koncepcja reżimów hybrydalnych
Rozdział IV. Teorie demokratyzacji
Przejście od autorytaryzmu do demokracji jako problem badawczy
Dylematy demokratycznej tranzycji
Konsolidowanie demokracji
Zakończenie
Bibliografia