Księgarnia

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego

ISBN: 978-83-7666-428-6
Rok wydania: 2015
Autor: Alina Rogowska

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Tematyka książki koncentruje się na analizie problematyki wolności sumienia i wyznania w Polsce od początku istnienia aż do końca pierwszej połowy 2015 roku. Orzecznictwo to prezentowane jest na tle tradycji prawnoustrojowej Polski począwszy od okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej aż do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów konstytucyjnych, konkordatu z 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską oraz ustaw szczegółowo regulujących gwarancje wolności sumienia i wyznania, a także status prawny kościołów i związków wyznaniowych. Uwzględniono też źródła prawa międzynarodowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przede wszystkim w zakresie spraw toczących się przeciwko państwu polskiemu. na podstawie analizy źródłowej oraz poglądów doktryny sformułowana została generalna teza o prawotwórczym charakterze orzecznictwa TK.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 238
Oprawa miękka