Księgarnia

Polska wolna i samorządna. W 30-lecie utworzenia regionalnych izb obrachunkowych

ISBN: 978-83-7666-758-4
Rok wydania: 2023
Redakcja naukowa: Zbigniew K. Wójcik

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 80,00  (z VAT)

Prezentowana monografia przygotowana została z okazji 30-lecia utworzenia regionalnych izb obrachunkowych. W publikacji obok problematyki podmiotów, których rocznica i działalność w systemie władzy lokalnej były inspiracją do jej powstania, mowa jest również m.in. o roli i znaczeniu samorządu w strukturach demokratycznego państwa prawnego i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Autorzy prezentują w niej istotne zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego w Polsce nie tylko od strony teoretycznej, ale także aktualne z perspektywy praktyki. Uporządkowane według określonej koncepcji artykuły, mimo swojej wieloaspektowości, stanowią spójną całość gwarantującą wysoki poziom merytoryczny opracowania.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 424
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wprowadzenie
Adam Bosiacki
Znaczenie dokonań polskich szkół samorządu lokalnego dla współczesności

Część I. Między tradycją a współczesnością

Bogdan Szlachta
Republikańskie uzasadnienie samorządu
Adam Redzik
Jerzy Panejko i Tadeusz Bigo oraz „spór” o istotę samorządu terytorialnego
Olgierd Grott
Stanisław Kasznica. Profesor prawa i urzędnik
Maciej Marszał
Neotomistyczna koncepcja samorządu w poglądach Ignacego Czumy
Zbigniew K. Wójcik
Jerzy Regulski – urbanista, samorządowiec, dyplomata

Część II. Budowanie systemu samorządu terytorialnego III RP

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska
Droga do wolnej Polski
Zbigniew K. Wójcik
Od samorządu do rad narodowych i z powrotem
Irena Anna Słodkowska
Komitety obywatelskie 1989–1990. Ku racjonalnej polityce lokalnej
Joanna Lemańska
Ewolucja ustroju samorządu terytorialnego w III RP. Ewolucja: rozwój czy przeobrażenie?
Ryszard Kata
System finansów samorządu terytorialnego w Polsce – w kontekście decentralizacji, autonomii i zrównoważenia

Część III. Nadzór i kontrola

Waldemar Witalec
Nadzór nad samorządem terytorialnym

Mirosław Paczocha
Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych
Bogdan Cybulski
Funkcje kontrolne regionalnych izb obrachunkowych. Ich specyfika, rodzaje i zakres
Piotr Świątek
Działalność informacyjno-szkoleniowa regionalnych izb obrachunkowych
Joanna Radzieja
Zadania regionalnych izb obrachunkowych związane z dochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Noty o autorach

Indeks osób