Księgarnia

Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, wyd. II

ISBN: 978-83-7666-765-2
Rok wydania: 2023
Autor: Jakub Szmit, Krzysztof Grajewski, Piotr Uziębło
Redakcja naukowa: Krzysztof Grajewski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 110,00  (z VAT)

Niniejsza publikacja jest drugim wydaniem pierwszego na polskim rynku wydawniczym Komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Autorzy przedstawiają w nim wszelkie aspekty regulacji statusu prawnego parlamentarzysty, poddają szczegółowej analizie m.in. takie kwestie, jak: charakter mandatu parlamentarnego, unormowania immunitetowe, przepisy dotyczące praw i obowiązków parlamentarzystów, a także odnoszące się do warunków wykonywania mandatu parlamentarnego.
Monografia stanowi nie tylko cenny materiał dla posłów i senatorów do wykorzystania w praktyce parlamentarnej, lecz także będzie przydatna w praktyce orzeczniczej bądź działalności naukowej.

Wydanie drugie zaktualizowane i poszerzone
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 620
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Literatura
Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 3, Artykuł 4, Artykuł 5, Artykuł 5a
Rozdział 2. Immunitet parlamentarny
Literatura
Artykuł 6, Artykuł 6a, Artykuł 7, Artykuł 7a, Artykuł 7b, Artykuł 7c – artykuł 8, Artykuł 9, Artykuł 10, Artykuł 10a, Artykuł 10b, Artykuł 11, Artykuł 12
Rozdział 3. Prawa i obowiązki posłów i senatorów w Sejmie i w Senacie
Literatura
Artykuł 13, Artykuł 14, Artykuł 15, Artykuł 16, Artykuł 17, Artykuł 18
Rozdział 4. Inne prawa i obowiązki posłów i senatorów
Literatura
Artykuł 19, Artykuł 20, Artykuł 21, Artykuł 22, Artykuł 23, Artykuł 24
Rozdział 5. Warunki wykonywania mandatu
Literatura
Artykuł 25, Artykuł 26, Artykuł 27, Artykuł 28, Artykuł 29, Artykuł 30, Artykuł 31, Artykuł 32, Artykuł 33, Artykuł 34, Artykuł 35, Artykuł 35a, Artykuł 36, Artykuł 37 (uchylony), Artykuł 38, Artykuł 39, Artykuł 40, Artykuł 41, Artykuł 42, Artykuł 43, Artykuł 44, Artykuł 45, Artykuł 46, Artykuł 47, Artykuł 47a
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Artykuły 48–55 (pominięte), Artykuł 56, Artykuł 57
Notki o autorach