Księgarnia

Konfederacja warszawska 1573 roku. The Warsaw Confederation of 1573

ISBN: 978-83-7666-757-7
Rok wydania: 2023
Autor: Edward Opaliński
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Albumy

cena: 40,00  (z VAT)

Publikacja wydana w serii Z kart Historii to bogato ilustrowany album w dwóch językach: polskim i angielskim. Autor w przystępnej, popularnonaukowej formie opisał szeroko rozumiane kwestie tolerancji religijnej w Królestwie Polskim oraz w Wielkim Księstwie Litewskim, co sprawia, że stają się one atrakcyjne zarówno dla polskiego, jak i dla obcego odbiorcy. Czytelnicy będą mogli zapoznać się nie tylko z analizą samego aktu konfederacji warszawskiej, lecz także z okolicznościami, które poprzedziły jego wydanie, oraz z jego znaczeniem w późniejszych dziejach.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 220x220
Liczba stron 140
Oprawa Twarda
Tłumaczenie Jan Weinsberg

Źródła tolerancji w Królestwie Polskim oraz w Wielkim Księstwie Litewskim
Społeczeństwo państwa polsko-litewskiego wobec reformacji i reformy katolickiej
Okoliczności uchwalenia aktu konfederacji warszawskiej
Akt konfederacji warszawskiej z 28 stycznia 1573 r.
Wpływ konfederacji warszawskiej na ustrój Rzeczypospolitej i jej sytuację wyznaniową
Bibliografia

Table of contents
The sources of tolerance in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania
The society of the Polish-Lithuanian state, the Reformation and the Catholic Reform
The circumstances of the adoption of the Warsaw Confederation Act
The Warsaw Confederation Act of 28 January 1573
The influence of the Warsaw Confederation on the political system of the Commonwealth and its religious situation
Bibliography