Księgarnia

Volumina Constitutionum, tom II: 1550-1609, volumen 2: 1587-1609

ISBN: 978-83-7059-809-9
Rok wydania: 2008

Kategoria: Historia

cena: 80,00  (z VAT)

Część druga tomu drugiego Volumina Constitutionum obejmuje dorobek ustawodawczy sejmów walnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów z lat 1587-1609 pod rządami króla Zygmunta III Wazy. Wydanie opiera się w zasadzie na oryginalnych przekazach tekstów ustaw sejmowych (w okresie tym odbyło się 18 sejmów walnych).

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 452
Oprawa twarda
Przygotowanie do druku Stanisław Grodziski