Księgarnia

System konstytucyjny Państwa Miasta Watykan

ISBN: 978-83-7666-738-6
Rok wydania: 2022
Autor: Dawid Daniluk
Redakcja naukowa: Małgorzata Podolak

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 40,00  (z VAT)

Monografia stanowi analizę współczesnych rozwiązań ustrojowych Państwa Miasta Watykan. W opracowaniu przedstawiono genezę najmniejszego państwa świata, ewolucję jego rozwiązań konstytucyjnych i zasady ustrojowe państwa. Omówiono także podmiot władzy i sposoby jej sprawowania, tryb przeprowadzania wyboru papieża oraz status jednostki w państwie.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 96
Oprawa Miękka

Wstęp
I. Geneza Państwa Miasta Watykan
II. Ewolucja rozwiązań konstytucyjnych
III. Zasady ustrojowe
1. Zasada służebnego celu państwa
2. Zasada suwerenności jednostki, jednolitości władzy i monarchicznej formy państwa
3. Zasada państwa wyznaniowo-hierokratycznego
4. Zasada państwa patrymonialnego
5. Zasada neutralności w stosunkach międzynarodowych
IV. Suweren Państwa Miasta Watykan i Kolegium Kardynalskie
V. System wyboru papieża
1. Geneza konklawe
2. Czynne i bierne prawo wyborcze
3. Przebieg wyboru papieża i ustalanie wyniku elekcji
VI. Ustawodawstwo
VII. Władza wykonawcza
VIII. Sądownictwo
IX. Status jednostki
Zakończenie
Bibliografia
Summary