Księgarnia

Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej. Polish Diplomacy during World War Two

ISBN: 978-83-7666-663-1
Autor: Marek Pernal

Kategoria: Albumy

cena: 70,00  (z VAT)

Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, Marek Pernal, wyd. II, współwydawca Ministerstwo Spraw Zagranicznych, publikacja w języku polskim i angielskim.

Druga edycja albumu ukazuje się w 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Prezentuje wiele aspektów dyplomacji RP w latach 1939-1945: ludzi, działania, dokumenty, placówki. Niniejsze wydanie poszerzono o materiały poświęcone pomocy udzielanej przez dyplomatów ludności.

Wydanie drugie, rozszerzone
Rodzaj publikacji Książka
Format 230x300
Liczba stron 460
Oprawa Twarda

Od autora
Uwagi do drugiego wydania
Piotr Łossowski. Wstęp

Traktatowe fundamenty polityki zagranicznej przed wybuchem wojny
Umowa polsko-francuska z 19 lutego 1921 r.
Polsko-rumuńska konwencja o przymierzu obronnym z 3 marca 1921 r.
Polsko-radziecki pakt o nieagresji z 25 lipca 1932 r.
Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r.
Polsko-brytyjski układ o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 1939 r.

Ludzie
Minister Józef Beck
Minister August Zaleski
Kierownik MSZ Edward Raczyński
Minister Tadeusz Romer
Minister Adam Tarnowski
Członkowie kierownictwa MSZ: Zygmunt Graliński, Jan Ciechanowski
Członkowie kierownictwa MSZ: Kajetan Morawski, Feliks Frankowski
Ambasador Józef Lipski
Ambasador Edward Raczyński
Ambasador Juliusz Łukasiewicz
Ambasador Wacław Grzybowski
Ambasador Roger Raczyński
Ambasador Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Ambasador Jerzy Potocki
Ambasador Jan Ciechanowski
Ambasador Tadeusz Romer
Ambasador Stanisław Kot
Ambasador Michał Sokolnicki
Ambasador Kazimierz Papée
Posłowie Michał Mościcki i Tytus Komarnicki
Posłowie Marian Szumlakowski, Karol Dubicz-Penther, Gustaw Potworowski i Karol Bader
Poseł Mirosław Arciszewski
Inni dyplomaci i pracownicy MSZ

Siedziby
Pałac Brühla
Siedziby MSZ w Paryżu i Angers
Siedziba MSZ w Londynie
Placówki dyplomatyczne w Niemczech
Placówki dyplomatyczne w Związku Radzieckim
Placówki dyplomatyczne działające przez cały okres wojny
Zmiany w sieci placówek w krajach europejskich
Zmiany w sieci placówek w krajach pozaeuropejskich
Likwidacja placówek w 1945 r.
Sekcja spraw zagranicznych Delegatury Rządu na Kraj

Korpus dyplomatyczny akredytowany przy rządzie RP
Korpus dyplomatyczny akredytowany przy rządzie RP we wrześniu 1939 r.
Korpus dyplomatyczny przy rządzie RP we Francji
Korpus dyplomatyczny przy rządzie RP w Wielkiej Brytanii
Placówki dyplomatyczne państw obcych we wrześniu 1939 r.

Funkcje i działania
Działania dyplomatyczne w obliczu agresji niemieckiej
Ewakuacja personelu MSZ i korpusu dyplomatycznego
Ewakuacja dokumentów MSZ
Działania dyplomatyczne w obliczu agresji radzieckiej
Opieka nad uchodźcami i internowanymi w pierwszym okresie wojny: Rumunia
Opieka nad uchodźcami i internowanymi w pierwszym okresie wojny: Węgry
Opieka nad uchodźcami i internowanymi w pierwszym okresie wojny: inne kraje europejskie
Opieka nad internowanymi: Szwajcaria
Akcja rekrutacyjna: Francja
Akcja rekrutacyjna: Wielka Brytania, Ameryka Północna i Południowa
Akcja rekrutacyjna: ZSRR
Akcja rekrutacyjna: Iran, Irak
Dyplomacja wojskowa
Pomoc konsularna i sprawy obywatelskie: Europa
Pomoc konsularna i sprawy obywatelskiej: ZSRR
Pomoc konsularna i sprawy obywatelskie: Iran, Irak i Bliski Wschód
Pomoc konsularna i sprawy obywatelskie: Indie i inne kraje Wspólnoty Brytyjskiej
Pomoc konsularna i sprawy obywatelskie: Ameryka Łacińska i Daleki Wschód
Pomoc obywatelom polskim narodowości żydowskiej
Działania konsulatów honorowych
Prace dokumentacyjne i analityczne, działalność propagandowo-informacyjna
Rozmowy, spotkania i wizyty dwustronne 1939–1943
Rozmowy, spotkania i wizyty dwustronne 1944
Reprezentacja Polski na forach wielostronnych: Liga Narodów
Reprezentacja Polski na forach wielostronnych: Rada Międzyaliancka
Reprezentacja Polski na forach wielostronnych: Narody Zjednoczone
Sfera prawno-traktatowa: pożyczka wojenna z 7 września 1939 r.
Sfera prawno-traktatowa: umowa o współpracy wojskowej z Wielką Brytanią z 5 sierpnia 1940 r.
Sfera prawno-traktatowa: układ polsko-czechosłowacki z 19 stycznia 1942 r.
Sfera prawno-traktatowa: układ polsko-radziecki (Sikorski–Majski) z 30 lipca 1941 r.
Sfera prawno-traktatowa: deklaracja polsko-radziecka (Sikorski–Stalin) z 4 grudnia 1941 r.
Sprawy personalne i budżetowe MSZ

Źródła i literatura
Przekłady dokumentów
Indeks nazwisk
Źródła ilustracji