Księgarnia

Ewolucja sposobu wyboru członków Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-429-3
Rok wydania: 2016
Autor: Marcin Rulka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Celem książki jest ukazanie zmian, które zaszły w regulacji prawnej wyborów do Parlamentu Europejskiego na szczeblu unijnym od momentu powstania wspólnotowego organu parlamentarnego. Analizie poddane zostały rozwiązania prawne, a także projekty aktów prawnych przyjmowane na przestrzeni ponad 60 lat (1951-2014). W końcowej części publikacji Autor formułuje postulaty de lege ferenda odnośnie analizowanej problematyki.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 272
Oprawa miękka