Księgarnia

Funkcja kontrolna Sejmu RP

ISBN: 978-83-7059-860-0
Rok wydania: 2008
Autor: Maria Kruk

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 13,00  (z VAT)

Książka omawia całość problematyki wiążącej się z kompetencją kontrolną parlamentu począwszy od genezy, istoty i tradycji kontroli parlamentarnej w Polsce, aż do zagadnień wynikających z kontroli wykonywanej przez Sejm na posiedzeniach i realizowanej w komisjach sejmowych.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 132
Oprawa Miękka

Wstęp

Rozdział I. Geneza, istota i tradycje kontroli parlamentarnej w Polsce

 1. Uwagi ogólne
 2. Istota i cele kontroli parlamentarnej

Rozdział II. Model parlamentarnej funkcji kontrolnej w Konstytucji RP z 1997 roku

 1. Kształtowanie konstytucyjnego modelu kontroli parlamentarnej
 2. Konstytucyjnoprawne podstawy kontroli parlamentarnej
 3. Konstytucyjny i ustawowy zakres kontroli Sejmu nad rządem
 4. Charakter form kontroli parlamentarnej
 5. Prawna regulacja form kontroli

Rozdział III. Kontrola wykonywana przez Sejm na posiedzeniach plenarnych

 1. Elementy kontroli w procedurze ustawodawczej
 2. Debata problemowa
 3. Prawo wysłuchania
 4. Informacje
 5. Rezolucje i apele
 6. Exposé
 7. Wotum zaufania i wotum nieufności
 8. Interpelacje i zapytania
 9. Absolutorium

Rozdział IV. Kontrola realizowana w komisjach sejmowych

 1. Rola i charakter komisji sejmowych w procedurach kontrolnych
 2. Zakres kompetencji komisji
 3. Formy kontroli: „dialog” z rządem i innymi podmiotami na posiedzeniach komisji
 4. Uchwały komisji jako szczególne formy kontroli
 5. Wizytacje
 6. Komisje i procedury sejmowe o szczególnym charakterze

Rozdział V. Sejm a Najwyższa Izba Kontroli

 1. Geneza, ewolucja i podstawy prawne NIK
 2. Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji RP z 1997 r.
 3. Najwyższa Izba Kontroli a Sejm

Zakończenie

Wykaz literatury powoływanej w tekście