Księgarnia

Kancelaria Sejmu zadania, struktura, funkcjonowanie

ISBN: 978-83-7666-032-5
Rok wydania: 2010
Autor: Krzysztof Woś

Kategoria: Sejm dziś

cena: 16,00  (z VAT)

Książka jest popularnonaukowym przewodnikiem po Kancelarii Sejmu – urzędzie państwowym będącym organizacyjnym, doradczym i finansowym zapleczem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przybliża problematykę licznych zadań spoczywających na służbach parlamentarnych, a także zasady działania i strukturę organizacyjną instytucji zapewniającej funkcjonowanie organu władzy ustawodawczej.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 184
Oprawa miękka

Rozdział I. Kancelaria Sejmu
1. Ogólna charakterystyka zadań
2. Zarys historyczny
1918–1939
1945–1989
Po 1989 r.
Rozdział II. Podstawy prawne działalności
1. Regulamin Sejmu
2. Ustawy i inne przepisy szczególne
3. Statut Kancelarii Sejmu i inne przepisy wewnętrzne
Rozdział III. Zadania Kancelarii Sejmu
1. Obsługa Sejmu, jego organów i działalności posłów w Sejmie
Obsługa posiedzeń Sejmu
Obsługa komisji sejmowych
Obsługa procesu legislacyjnego
Obsługa Marszałka i Prezydium Sejmu
Obsługa współpracy międzynarodowej Sejmu i jego organów
Ochrona Sejmu i funkcje porządkowe
Zapewnienie warunków działania biur klubów i kół poselskich
Obsługa posłów niezrzeszonych
Obsługa Zgromadzenia Narodowego
2. Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu poselskiego
Przekazywanie druków sejmowych, opracowań i materiałów
Umożliwianie korzystania z opracowań fachowych, literatury i ekspertyz
Tworzenie warunków uczestnictwa w pracach Sejmu i jego organów
Zapewnienie warunków działalności biur poselskich
3. Obsługa świadczeń poselskich
Uposażenia i diety poselskie
Świadczenia wypadkowe
Uposażenia posłów do Parlamentu Europejskiego
Bezpłatne przejazdy i przeloty
Korzystanie z samochodów służbowych
4. Dostęp do informacji publicznej
Rozdział IV. Struktura organizacyjna
1. Organizacja Kancelarii Sejmu
2. Kierownictwo Kancelarii Sejmu
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Sejmu
Gabinet Marszałka Sejmu
Sekretariat Posiedzeń Sejmu
Biuro Komisji Sejmowych
Biuro Legislacyjne
Biuro Analiz Sejmowych
Biuro Spraw Międzynarodowych
Biblioteka Sejmowa
Biuro Obsługi Posłów
Biuro Korespondencji i Informacji
Biuro Prasowe
Straż Marszałkowska
Dom Poselski
Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
Ośrodek Informatyki
Biuro Finansowe
Pion Ochrony
Biuro Gospodarczo-Techniczne
Wydawnictwo Sejmowe
Biuro do Spraw Inwestycji i Zamówień
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Audyt Wewnętrzny
Pion Administratora Zintegrowanego Systemu Obsługi Administracyjnej
4. Pracownicy Kancelarii Sejmu
Rozdział V. Majątek i finanse Kancelarii Sejmu
Rozdział VI. Kancelaria Sejmu na tle innych administracji parlamentarnych
Aneks
1. Regulamin Sejmu (wyciąg)
2. Statut Kancelarii Sejmu
3. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu (wyciąg)
4. Schemat organizacyjny Kancelarii Sejmu (w latach 2006–2009)
Wykaz literatury