Księgarnia

Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 978-83-7666-518-4
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Andrzej Szmyt

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 150,00  (z VAT)

Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w klasycznej formule uwag do poszczególnych artykułów regulaminu prezentowany jest po raz pierwszy. Stanowi szczegółową interpretację kwestii będących przedmiotem tego aktu normatywnego. Komentarz do obowiązujących przepisów tworzących praktykę sejmową ma służyć potrzebom wykładni regulaminu i być pomocny w bieżących pracach parlamentarnych. Zawiera bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo związane z tą materią. Ujednolicony tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2017 r.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 912
Oprawa Twarda