Księgarnia

Hołodomor – Polska – Polskie ofiary 1932 – 1933

ISBN: 978-83-7666-587-0
Rok wydania: 2019

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 30,00  (z VAT)

W prezentowanej książce polscy i zagraniczni historycy zajmujący się tematyką sowiecką przedstawiają swoje spojrzenie na istotę Wielkiego Głodu, jego głównych wykonawców, stosunek Drugiej Rzeczypospolitej do tragedii rozgrywającej się za Zbruczem oraz opisują sytuację ludności polskiej na Ukrainie w tym okresie.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 232
Oprawa Miękka

Spis treści
Słowo wstępne (Robert Kuśnierz) 7
Stanisław Kulczycki
Ukraiński Hołodomor jako ludobójstwo 13
Jurij Szapował
Wsewołod Balicki i Hołodomor w latach 1932–1933 26
Hiroaki Kuromiya
Hołodomor i stosunki polsko-sowieckie 45
Jan Jacek Bruski
Obraz ukraińskiego Wielkiego Głodu w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu 63
Robert Kuśnierz
Wielki Głód i sowiecka wieś lat 30. XX w. na zdjęciach wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej 81
Roman Wysocki
Odgłosy Wielkiego Głodu na Ukrainie w prasie polskiej w latach 1932–1933 111
Wiktoria Kudela-Świątek
Polskie pomniki Hołodomoru na tle ukraińskiej kultury pamięci 128
Henryk Stroński
Wielki Głód a Polacy na Ukrainie 150
Olga Bertelsen
Polacy pośród tragedii Wielkiego Głodu na Wałkowszczyźnie w obwodzie charkowskim 204
Wykaz skrótów 223
Indeks nazwisk 225