Księgarnia

Gabriela Balicka (1867-1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna.

ISBN: 978-83-7666-506-1
Rok wydania: 2017
Autor: Katarzyna Luksa

Kategoria: Historia

cena: 35,00  (z VAT)

Książka opisuje działalność polityczną, społeczną, naukową i edukacyjną Gabrieli Balickiej (1867-1962). Balicka była jedną z pierwszych Polek, która zdobyła wykształcenie uniwersyteckie, uzyskując tytuł doktora i pierwszą, która ukończyła studia z zakresu botaniki. W latach 1919-1935 była posłanką do Sejmu Ustawodawczego, Sejmu I, II i III kadencji z ramienia endecji. Jej mężem był Zygmunt Balicki, również działacz Narodowej Demokracji.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 310
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Okres dzieciństwa i młodości (1867–1898)
Dom rodzinny Gabrieli Iwanowskiej
Edukacja, studia w Genewie
W Związku Młodzieży Polskiej. Małżeństwo z Zygmuntem Balickim
Początki działalności naukowej i społecznej Gabrieli Balickiej
Rozdział II. Gabriela Balicka w Galicji (1898–1906)
Kraków na przełomie wieków
Na Dębnikach u Balickich
Przyjaźnie Balickich
Zjazd Kobiet w Zakopanem (1899)
Działalność redakcyjna Gabrieli Balickiej
Dalsza działalność naukowa i społeczna Gabrieli Balickiej
Rozdział III. Gabriela Balicka w Królestwie Polskim (1906–1918)
Królestwo Polskie na początku XX wieku
Działalność edukacyjno-społeczna Gabrieli Balickiej: Polska Macierz Szkolna
Działalność edukacyjno-społeczna Gabrieli Balickiej: Towarzystwo Kursów Naukowych
Pozostałe formy aktywności
Rozpad małżeństwa Balickich. Próba powrotu do pracy naukowej
Losy Gabrieli Balickiej w czasie I wojny światowej
Rozdział IV. Działalność parlamentarna Gabrieli Balickiej (1919–1935)
Gabriela Balicka po I wojnie światowej
W Sejmie Ustawodawczym (1919–1922)
W Sejmie I kadencji (1922–1927)
W Sejmie II kadencji (1928–1930)
W Sejmie III kadencji (1930–1935)
Podsumowanie działalności parlamentarnej Gabrieli Balickiej (1919–1935)
Rozdział V. Działalność pozaparlamentarna Gabrieli Balickiej (1918–1939)
Gabriela Balicka w Narodowej Organizacji Kobiet
Inna aktywność społeczno-publiczna
Jubileusze, uroczystości państwowe
Publicystyka
Na politycznej emeryturze (1935–1939)?
Rozdział VI. W okupowanej Polsce i w czasach powojennych (1939–1962)
Losy Gabrieli Balickiej w czasach wojennych (1939–1945)
Wobec nowej rzeczywistości (1945–1962)
Osobowość Gabrieli Balickiej
Zakończenie
Bibliografia
Źródła
Literatura
Prasa
Indeks nazwisk