Księgarnia

Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe)

ISBN: 978-83-7666-319-7
Rok wydania: 2014
Autor: Ryszard Brożyniak, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska

Kategoria: Różne

cena: 33,00  (z VAT)

Na wyznaniowe prawo statutowe mniejszości religijnych składają się podstawowe oraz główne przepisy i normy wewnętrzne, którymi mają się kierować zarejestrowane w Polsce nierzymskokatolickie związki wyznaniowe. Wyznaniowe prawo statutowe to zespół wewnętrznych norm i przepisów konfesyjnych oraz organizacyjnych, dobrowolnie ustanowionych lub uznanych za obowiązujące przez właściwe władze i organy konkretnej społeczności tworzącej daną mniejszość religijną. Żaden jednak statut wewnętrzny nie może być sprzeczny z obowiązującym  w naszym państwie prawem konstytucyjnym czy karnym. Mniejszości religijne w Polsce to prawdopodobnie około 3% naszych obywateli (nie licząc rezydentów), którzy dobrowolnie mogą podawać swoją przynależność wyznaniową. W Polsce nie ma natomiast prawnego obowiązku składania przez wiernych oświadczeń w tej sprawie. Oficjalnie uznanych organizacji o charakterze religijnym jest w Polsce obecnie około 170 i każda z nich kieruje się swoim prawem wewnętrznym. Teksty statutów tych związków mniejszości religijnych zawarte są w prezentowanej książce. Prof. Ze. Dr hab. Wiktor Wysoczański z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w swojej recenzji podkreślił, że dopiero niniejsza publikacja zawiera – po raz pierwszy w Polsce – kompletny zbiór statutów wszystkich nierzymskokatolickich związków wyznaniowych ujętych w aktualnym rejestrze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Według Recenzenta lektura tekstów zawartych w książce daje możliwość wyrobienia sobie pełnego poglądu, a mianowicie jak w naszym państwie zostały zakreślone prawne granice wolności sumienia, wyznania i religii i jak ważne jest to zagadnienie dla prawidłowego funkcjonowania naszego demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 1096
Oprawa miękka