Księgarnia

Ormianie

ISBN: 978-83-7666-343-2
Rok wydania: 2015
Redakcja naukowa: Beata Machul-Telus

Kategoria: Różne

cena: 30,00  (z VAT)

Kolejny tom serii poświęcony jest Ormianom – jednej z najmniejszych, uznawanych przez państwo polskie, mniejszości narodowych. Wśród osób pochodzenia ormiańskiego na terenie dzisiejszej Rzeczypospolitej żyją przedstawiciele ormiańskiej mniejszości narodowej – głęboko zintegrowani, potomkowie Ormian przybyłych niekiedy nawet w średniowieczu, określani mianem „Ormian polskich” oraz przedstawiciele tzw. nowej emigracji, którzy zaczęli napływać do Polski z Armenii szczególnie w latach 90. XX wieku. W książce prezentowane są teksty wybitnych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, mm.in historyków, politologów, pedagogów, których łączy badawcze zainteresowanie społecznością ormiańską. Publikacja podzielona jest na trzy części: Historia – grupująca teksty nawiązujące do przeszłości Ormian polskich Pamięć i tożsamość – poświęcona problematyce identyfikacji narodowej Ormian, zarówno przedstawicieli mniejszości ormiańskiej, jak i współczesnych imigrantów z Armenii Kultura i nauka – w której autorzy prezentują obecność Ormian w kulturze i nauce polskiej, a także kwestie zachowania języka oraz edukacji społeczności ormiańskiej w Polsce. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Czytelnik znajdzie w niej informacje od najdawniejszych śladów obecności ormiańskiej na ziemiach polskich do współczesnych relacji zachodzących wewnątrz tej społeczności. Zebrane teksty przybliżają skomplikowane losy Ormian, tej niezwykle barwnej mniejszości zamieszkałej w Polsce.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 212
Oprawa miękka