Księgarnia

Państwo solidarne

ISBN: 978-83-7666-549-8
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Anna Łabno

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

To pierwsza próba odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesne państwo solidarne. Książka przedstawia najważniejsze uregulowania prawne w kilku szczegółowych dziedzinach prawa, w których w przekonaniu autorów niezbędnym spoiwem przyjmowanej regulacji jest solidarność. Zebrane opracowania przedstawiają tak istotne zagadnienia polityki państwa, jak budżet i podatki, wsparcie dla obszarów wiejskich czy wybrane instytucje prawa pracy i prawa gospodarczego oraz opracowania dotyczące dialogu jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego czy Rady Dialogu Społecznego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 246
Oprawa Miękka

Wykaz wybranych skrótów

Wstęp (Anna Łabno)

Stanisław Leszek Stadniczeńko, Dialog społeczny jako zinstytucjonalizowana forma współpracy podmiotów prawa w społeczeństwie obywatelskim

Andrzej Ogonowski, Rada Dialogu Społecznego jako instytucja realizująca konstytucyjną zasadę „solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych”

Jadwiga Glumińska-Pawlic, Zasada solidaryzmu w prawie finansowym

Maria Taniewska-Banacka, Solidaryzm w polskim prawie pracy – wybrane zagadnienia

Rafał Blicharz, Zasada solidaryzmu w publicznym prawie gospodarczym

Kamil Antonów, Solidarność w prawie zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym)

Stanisław Nitecki, Solidarność a pomoc społeczna

Dorota Łobos-Kotowska, Solidaryzm w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich