Księgarnia

Partie i prawo w Trzeciej Rzeczypospolitej. Studia i szkice

ISBN: 978-83-7666-689-1
Rok wydania: 2021
Autor: Jan Majchrowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 100,00  (z VAT)

Niewątpliwą zaletą narracji prowadzonej w książce przez autora jest łączenie analizy prawniczej z analizą politologiczną, a także odniesienia do konkretnych przykładów funkcjonowania polskiej sceny politycznej i partyjnej. Publikacja jest obszernym przedsięwzięciem naukowym (…), ma ogromne walory poznawcze i analityczne, a zebranie i uaktualnienie niektórych zagadnień, którymi na przestrzeni wielu lat zajmował się Autor, wskazuje jak znaczący jest dorobek i wkład Profesora Jana Majchrowskiego w dziedzinie badania problematyki prawnej instytucjonalizacji partii politycznych, powiązanej często z analizami ustroju politycznego Polski. Niezwykle ważne są krytyczne uwagi Autora dotyczące proponowanych i uchwalanych rozwiązań prawnych, często idące pod prąd wdrażanych rozwiązań prawnych i opinii badaczy.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 400
Oprawa Twarda

Od autora
Wstęp
Rozdział I. Status prawny polskich partii politycznych
1. Pierwsza polska ustawa o partiach politycznych a podstawy pluralizmu politycznego u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej
2. Partie polityczne w świetle nowej konstytucji
3. Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej
4. Od partii państwa do państwa partii
5. Partie polityczne w Polsce współczesnej: między konstytucyjnym ideałem a ustawową rzeczywistością

Rozdział II. Partie polityczne i prawo wyborcze
1. Ordynacje wyborcze do Sejmu w procesie krystalizacji systemu partyjnego w Polsce
2. Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce
3. Pogodzić ordynację proporcjonalną z większościową?
4. Frekwencja wyborcza: lepiej mniej, ale lepiej
5. Samorządowe ordynacje wyborcze a polski system partyjny
6. Dwanaście lat wyborów samorządowych w Trzeciej Rzeczypospolitej
7. Samorząd: reforma wciąż niedokończona
8. Konstytucja i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a prawo wyborcze w Polsce

Rozdział III. Regulacje prawne finansów partii politycznych
1. Ustawodawstwo Sejmu lat 1989–1991 a sprawa majątku byłej PZPR
2. Finansowanie partii politycznych w Polsce (1989–1996)
3. Czy i jak finansować partie polityczne w demokratycznym państwie prawnym?
4. Prawna regulacja pluralizmu partyjnego w mediach elektronicznych u początków Trzeciej Rzeczypospolitej

Rozdział IV. Wokół egzystencjalnych zagadnień stronnictw politycznych
1. Prawne i pozaprawne aspekty dynamiki polskiego systemu partyjnego
2. Problem reaktywacji międzywojennych stronnictw politycznych w Trzeciej Rzeczypospolitej: casus polskiej chadecji
3. Partie polityczne między determinizmem degeneracji a nadzieją poprawy

Zakończenie
Wykaz skrótów nazw partii i organizacji społecznych
Literatura i źródła