Księgarnia

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej

ISBN: 978-83-7666-347-0
Rok wydania: 2015
Autor: Przemysław Hauser

Kategoria: Historia

cena: 65,00  (z VAT)

W książce, którą oddajemy do rąk czytelnika, ukazano – na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy źródłowej (w Polsce i Niemczech) oraz dotychczasowej literatury przedmiotu – działalność przedstawicieli mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie w okresie międzywojennym. Koncentrowała się ona przede wszystkim na żywotnych problemach dotyczących egzystencji ludności niemieckiej w II Rzeczypospolitej, obejmując różne aspekty jej położenia i aktywności na płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, szkolnej, kulturalnej czy wyznaniowej. Nakreślono postawy i motywacje działań podejmowanych prze niemieckich posłów i senatorów, ukazując przy tym także – nie zawsze i nie we wszystkim od nich zależne – uwikłanie w ideologiczne pryncypia oraz aktualne sprawy wielkiej polityki między Polską a Niemcami.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 480