Księgarnia

„SATELICI”. „Satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/1945–1989)

ISBN: 978-83-7666-717-1
Rok wydania: 2021
Redakcja naukowa: Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 90,00  (z VAT)

Już od 1944 r., kiedy Polska utraciła suwerenność i została podporządkowana ZSRR, wokół partii komunistycznej (najpierw PPR, a następnie PZPR) orbitowały różne stronnictwa polityczne, organizacje, stowarzyszenia i związki. Za fasadą instytucji demokratycznych, nazwanych tak w sposób deklaratywny, kryła się monopartyjna dyktatura.
W niniejszej publikacji – powstałej w wyniku zbiorowego wysiłku kilkunastu autorów z różnych ośrodków naukowych w kraju – zaprezentowano zagadnienia związane z działalnością „satelitów” w Polsce Ludowej. Analiza obejmuje m.in. pytanie, na ile organizacje te zachowały autonomię i niezależność, w jakich obszarach udało się im prowadzić działalność zgodną z profilem, na ile również i w jakim zakresie kontynuowały one tradycję aktywności obywatelskiej oraz czy wpłynęły na proces odradzania się wspólnoty obywatelskiej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 350
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów

Wstęp

Urszula Kurcewicz
Między „satelickością” a oporem – Związek Zawodowy Literatów Polskich w latach 1947–1950

Bernadetta Nitschke-Szram
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” – formy oddziaływania na środowisko polonijne

Barbara I. Rogowska
Instrumentalne wykorzystanie ZK „Caritas” i ruchu „księży patriotów” w walce politycznej władz komunistycznych

Joanna Król
„Prawe ramię” partii – polityczne organizacje młodzieżowe w Polsce w latach 1948–1989 i ich relacje z PPR i PZPR na tle założeń programowych

Filip Przytulski
„Satelici” czy kontestatorzy? Działalność i znaczenie rewizjonistów marksistowskich w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956–1968 a opinie działaczy partyjnych, badaczy i świadków

Cecylia Kuta
Służba Bezpieczeństwa wobec organizacji katolickich: PAX, ChSS, PZKS

Tomasz Sikorski
Próby odbudowy legalnego stronnictwa chrześcijańsko-demokratycznego w PRL (1980–1983)

Piotr Grabowiec
Religia polityczna Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” – podejście metodologiczne

Elżbieta Romanowska
Prawnicy II Rzeczypospolitej w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji w latach 1944–1956

Marek Białokur
„Satelickie” partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne w Polsce (1944/1945–1989) we współczesnej edukacji historycznej. Casus najnowszych podręczników do szkół ponadgimnazjalnych

Anna Lew-Machniak
Działalność kulturalna Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Szczecinie

Notki o autorach

Indeks osób