Księgarnia

System konstytucyjny Albanii

ISBN: 978-83-7059-798-6
Rok wydania: 2007
Autor: Jacek Wojnicki

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

W pracy przedstawiono zarys historii konstytucjonalizmu albańskiego sięgającego lat 20. XX wieku charakterystykę systemu praw i wolności obywatelskich działalność konstytucyjnych organów władzy i rządów, systemy: wyborczy i partyjny oraz strukturę terytorialną państwa. Aneks zawiera: mapkę administracyjną Republiki strukturę naczelnych organów władzy wyniki wyborów do parlamentu, tryb ustawodawczy obowiązujący w Albanii oraz wykaz prezydentów i premierów.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 80
Oprawa Miękka