Księgarnia

System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej

ISBN: 978-83-7059-766-5
Rok wydania: 2006
Autor: Wojciech Jakóbiec, Jan Rowiński

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

Autorzy w pracy przedstawili zarys historii i źródła (młodego) konstytucjonalizmu w Chinach sięgającego początków XX wieku. Następnie omawiają ewolucję systemu konstytucyjnego po proklamowaniu CHRL (1 października 1949 r.), odwołującego się do systemu przedstawicielskiego oraz charakteryzują naczelne organy państwa, system wyborczy i partyjny, system władzy lokalnej i strukturę terytorialną państwa.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 98
Oprawa miękka