Księgarnia

System konstytucyjny Gruzji

ISBN: 978-83-7666-134-6
Rok wydania: 2012
Autor: Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

Rozwój gruzińskiego konstytucjonalizmu przypada na początek XX wieku i wiąże się z istnieniem w latach 1918-1921 niepodległego państwa – Gruzińskiej Republiki Demokratycznej. O drugiej niepodległości tego kraju można mówić dopiero w związku z wydarzeniami w 1991 roku, kiedy odbyły sie pierwsze powszechne wybory prezydenckie, ale nową ustawę zasadniczą, później wielokrotnie nowelizowaną, uchwalono dopiero 24 sierpnia 1995 roku. Autorzy omawiają poszczególne etapy kształtowania się głównych zasad ustrojowych Gruzji, na przykład takie jak konstytucyjne podstawy ustrojowe, system praw i wolności człowieka i obywatela, system wyborczy, działalność parlamentu,władzę sądowniczą i strukturę terytorialną. państwa.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 96
Oprawa miękka