Księgarnia

System konstytucyjny Irlandii

ISBN: 978-83-7059-710-8
Rok wydania: 2005
Autor: Wawrzyniec Konarski

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

Książka prezentuje system konstytucyjny państwa, które w ostatniej ćwierci minionego tysiąclecia dokonało niezwykłego postępu gospodarczego, dzięki któremu nadano mu miano „celtyckiego tygrysa”. W książce kolejno omówiony został: zarys historii konstytucjonalizmu irlandzkiego, cechy i konstytucyjne podstawy ustroju państwa system praw i wolności obywatelskich system wyborczy i zasady prawa wyborczego do obu izb oraz system partyjny. Następnie autor przedstawia strukturę naczelnych władz państwa ( prezydent, parlament i rząd), procedurę ustawodawczą z uchwalaniem budżetu państwa, system: rządów, ochrony prawnej i gwarancji praw obywatelskich, władzy lokalnej oraz stany nadzwyczajne. W aneksie: mapa polityczno-administracyjna Irlandii, wykaz głównych partii politycznych, prezydentów i premierów, rezultaty wyborów w latach 1932-2002 oraz graficzna prezentacja struktury naczelnych władz Irlandii i trybu ustawodawczego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 118
Oprawa miękka