Księgarnia

System konstytucyjny Macedonii

ISBN: 978-83-7059-914-0
Rok wydania: 2009
Autor: Jacek Wojnicki

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

Kolejny tom z serii „Systemy konstytucyjne państw świata” dotyczy jednego z najmłodszych krajów Europy – Macedonii, która uzyskała suwerenność w 1991 roku po rozpadzie Jugosławii. I choć historia Macedonii jako ważnego regionu naszego kontynentu rozpoczyna się w starożytności (Aleksander Wielki), to jednak początki konstytucjonalizmu macedońskiego sięgają zaledwie roku 1920, kiedy odbyły się pierwsze wybory do parlamentu jugosłowiańskiego. Do zasadniczych wartości porządku konstytucyjnego obecnej Republiki Macedonii ustawa zasadnicza zalicza, podobnie jak to jest w innych demokratycznych krajach, trójpodział władzy. Zatem Autor omawia w tym tomie przede wszystkim konstytucyjne podstawy ustroju i struktury naczelnych władz państwa.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 84
Oprawa miękka