Księgarnia

System konstytucyjny Ukrainy

ISBN: 978-83-7059-802-0
Rok wydania: 2007
Autor: Eugeniusz Zieliński

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

W pracy omówiono historię konstytucjonalizmu ukraińskiego sięgającego XVI i XVII wieku, próbę budowania państwowości w okresie wydarzeń rewolucyjnych w latach 1917 – 1920, co zakończyło się układem o włączeniu Ukrainy w skład ZSRR jako republiki związkowej. Szczegółowo przedstawiono najnowszą historię tworzenia konstytucyjnych organów władzy i rządów, systemu praw i wolności obywatelskich od chwili uchwalenia Deklaracji suwerenności państwowej w dniu 16 lipca 1991 r. przez Radę Najwyższą USSR.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 116
Oprawa miękka