Księgarnia

Systemy rządów w perspektywie porównawczej

ISBN: 978-83-7666-302-9
Rok wydania: 2014
Redakcja naukowa: Jarosław Szymanek

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 45,00  (z VAT)

Systemy rządów powinny być przedmiotem badań zarówno nauki prawa konstytucyjnego, jak i politologii. Niniejsza książka stara się wyjść naprzeciw temu postulatowi spojrzenia na systemy rządów z dwóch co prawda odmiennych, ale jednak komplementarnych punktów widzenia. Warstwa systemu rządów in book, rozpatrywana na gruncie nauki prawa konstytucyjnego, jest więc konfrontowana z systemem rządów in action, co z kolei jest domeną nauk politycznych. Takie spojrzenie pozwala nie tylko zobaczyć modelowe ujęcia systemów rządów, ale również całą gamę systemów realnie istniejących.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 404
Oprawa miękka