Księgarnia

Unia lubelska 1569

ISBN: 978-83-7666-611-2
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Albumy

cena: 100,00  (z VAT)

Album Unia lubelska 1569. Dzieło wspólnoty wielu narodów to publikacja upamiętniająca 450. rocznicę podpisania aktu unii lubelskiej. Jak czytamy w słowie wprowadzającym: „Zwieńczeniem starań Polaków i Litwinów na drodze do utworzenia wspólnego organizmu państwowego było zawarcie na sejmie w Lublinie w 1569 r. unii realnej. Przyjęty akt scalił oba kraje i umożliwił narodziny wyjątkowego w Europie systemu państwowości – prototypu Unii Europejskiej. Połączone unią państwa miały odtąd jednego władcę, wybieranego wspólnie przez oba narody; wspólny sejm walny; wspólną politykę obronną i zagraniczną; wspólną monetę. […] W granicach nowo powstałego państwa zamieszkiwało wiele różnych narodowości. Rzeczpospolita Obojga Narodów – a właściwie wielu narodów – stała się pomostem pomiędzy Zachodem a Wschodem, ostoją demokracji szlacheckiej i swoistym antemurale christianitatis. […] Nasi przodkowie 450 lat temu zbudowali silne państwo, które okazało się potęgą na skalę całego kontynentu. Dziedzictwo tego państwa stało się filarem tożsamości politycznej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej”.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Liczba stron 264
Oprawa Twarda

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis Słowo wprowadzające
Dariusz Kupisz Wstęp
Paweł Kras Od Krewa do Lublina: dzieje związku Polski i Litwy przed 1569 rokiem
Andrzej Rachuba Dzieje unii polsko-litewskiej w XVI–XVIII wieku
Jūratė Kiaupienė Unia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Królestwem Polskim (1386–1569). Perspektywa litewska
Dorobek ustawodawczy sejmu lubelskiego 1569 roku