Księgarnia

Wojewoda w dawnej Polsce

ISBN: 978-83-7666-625-9
Rok wydania: 2019
Autor: Jan Majchrowski

Kategoria: Historia

cena: 46,00  (z VAT)

„Problem badawczy podjęty przez Autora nie doczekał się dotąd syntetycznego opracowania, prezentującego urząd wojewody w zakresie jego kompetencji od zarania dziejów po kres przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (…). Autor rozprawy wywiązuje się z zasygnalizowanych we wstępie zadań badawczych znakomicie; na podkreślenie zasługuje również klarowny język rozprawy, dzięki któremu nawet odbiorca nieobeznany z trudnymi zagadnieniami dawnej administracji otrzymuje w pełni zrozumiały wykład problemu. Jednym słowem książkę czyta się bardzo dobrze, a zagadnienia dotyczące funkcjonowania administracji są w niej przeplatane treściami natury społeczno-obyczajowej, a nawet legendami. (…) Jest to publikacja wartościowa, nowatorska w zakresie podjętej problematyki i z pewnością wzbudzi zainteresowanie w środowisku prawników oraz historyków. Klarowny język narracji oraz pasja, przebijająca z wersów tak z pozoru »nudnej materii urzędniczej«, sprawia, że zainteresuje ona nie tylko wskazane tu grupy zawodowe, lecz także szerokie kręgi czytelników”.
Z recenzji dr. hab. Dariusza Kupisza, prof. UMCS

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 256
Oprawa Twarda

Od autora
Wstęp
Rozdział I. Wojewoda – urząd centralny
1. Między starą baśnią a rzeczywistością
2. Pierwszy historyczny wojewoda
3. Następcy Sieciecha
4. Rozbicie dzielnicowe
Rozdział II. Wojewoda – urząd terytorialny
1. Przekształcenie
2. Ewolucja zadań i kompetencji wojewody jako urzędu terytorialnego w wiekach XIV–XVIII
3. Województwa i urzędy wojewodów
4. Powoływanie
5. Uposażenie i dochody
Rozdział III. Wojewoda – urząd senatorski
1. Terytorialna a senatorska godność wojewody
2. Polityczna pozycja wojewody w obrębie Senatu
3. Kompetencje wojewodów-senatorów
4. Ustrojowa rola Senatu jako stanu sejmującego
5. Wojewodowie-magnaci
Rozdział IV. Urząd wojewody u schyłku I Rzeczypospolitej
Literatura i źródła
Ilustracje