Księgarnia

Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza

ISBN: 978-83-7666-577-1
Rok wydania: 2018
Autor: Dariusz Kupisz

Kategoria: Historia

cena: 50,00  (z VAT)

Na przełomie XVI i XVII w. na forum sejmików, sejmów, a także na kartach traktatów polityczno-wojskowych wszczęto dyskusję o możliwości formowania armii poprzez wystawianie żołnierzy z określonej liczby łanów, domów lub mieszkańców kraju. Do realizacji tych koncepcji doszło w czasach panowania Jana Kazimierza, a wyprawy nazwano łanowymi. W książce poddano analizie genezę każdej takiej ekspedycji, wystawionej w Kronie w latach 1653-1658. Na podstawie bogatego materiału źródłowego ukazano mechanizmy formowania, skład społeczny, uzbrojenie, sytuację prawną, materialne warunki służby oraz doświadczenie bojowe kadry oficerów oddziałów łanowych oraz ich udział w kampaniach wojennych toczonych wówczas na obszarze Rzeczypospolitej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 306
Oprawa Twarda

Wstęp
Rozdział 1. Wyprawy pomiarowe na forum sejmu i literatury politycznej do połowy XVII wieku
1.1. Koncepcje wyprawy pomiarowej u schyłku XVI wieku
1.2. Dyskusje o żołnierzu z łanów i dymów na forum sejmów i sejmików w pierwszej połowie XVII wieku
Rozdział 2. Próby organizacji wypraw w latach 1648–1652
2.1. Wyprawa łanowa województwa bełskiego w 1648 r.
2.2. Spory o wyprawę w latach 1649–1652
Rozdział 3. Wyprawy łanowe w 1653 roku
3.1. Sejm brzeski w 1653 r.
3.2. Uchwały sejmików posejmowych i organizacja wypraw
3.3. Udział wypraw wojewódzkich w kampanii żwanieckiej
Rozdział 4. Wyprawa piechoty łanowej w 1655 roku
4.1. Okoliczności uchwalenia konstytucji o piechocie łanowej
4.2. Organizacja oddziałów piechoty łanowej przez sejmiki
4.3. Udział piechoty łanowej w kampanii 1655 r.
Rozdział 5. Wyprawy okresu konfederacji i walk z najeźdźcami w latach 1656–1658
5.1. Wezwania do powszechnej wyprawy przeciw Szwedom
5.2. Lokalne wyprawy województw i ziem w latach 1656 –1658
5.3. Piechota łanowa podczas kampanii w 1658 r.
Rozdział 6. Żołnierze łanowi i warunki ich służby
6.1. Struktura, skład społeczny i doświadczenie bojowe
6.2. Wyposażenie i uzbrojenie
6.3. Sytuacja prawna
6.4. Podstawy bytu materialnego
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób