Księgarnia

Zgromadzenie Narodowe Parlament Armenii

ISBN: 978-83-7666-136-0
Rok wydania: 2012
Autor: Stanisław Bożyk

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 5,00  (z VAT)

Możliwości kształtowania własnych tradycji ustrojowych, w tym także w odniesieniu do struktury i kompetencji organów przedstawicielskich, pojawiły się w Armenii dopiero w okresie reform systemu sprawowania władzy w ZSRR, zapoczatkowanych w końcu lat 80. XX wieku przez Michaiła Gorbaczowa. Konstytucja z 1995 roku oparła ustrój polityczny tego kraju właśnie na już zmodyfikowanych zasadach. Autor omawia najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem i konstytucyjną pozycją parlamentu, takie jak system wyborczy, tryb pracy czy relacje z innymi naczelnymi organami państwa.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 44
Oprawa miękka