Księgarnia

Żywe pochodnie

ISBN: 978-83-7666-583-2
Rok wydania: 2018
Autor: Jan Draus, Maciej Szymanowski

Kategoria: Historia

cena: 25,00  (z VAT)

W proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku „żywe pochodnie” zapłonęły nie tylko nad Wełtawą, gdzie dramatycznego aktu samospalenia dokonali Jan Palach i Jan Zajíc. Ofiarę z własnego życia złożyli także inni, jak Ryszard Siwiec, samotny obrońca honoru Polaków, który stał się symbolem polsko-czechosłowackiej solidarności, oraz dwaj Węgrzy – Sándor Bauer z Budapesztu i jego rodak Márton Moyses, mieszkający w Rumunii – którzy utorowali drogę węgiersko–czesko-słowackiej idei solidarności. Niech w pięćdziesiątą rocznicę inwazji owe środkowoeuropejskie „żywe pochodnie” przypomną współczesnym o solidarnościowych korzeniach stoczonej przez narody naszej części Europy walki o niepodległość i suwerenność.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 108
Oprawa Miękka

Wstęp
Jan Draus, Maciej Szymanowski, Agresja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację z perspektywy półwiecza
1. Tragizm Praskiej Wiosny 1968 roku
2. „Żywe pochodnie”
3. Pamięć
4. Chronologiczny wykaz „żywych pochodni” w latach 1968–1970
Petr Blažek, Jan Palach i Jan Zajíc
1. Samospalenie jako forma protestu
2. Czechosłowacka pochodnia nr 1
3. Naśladowcy Palacha
4. Symbole pamięci
Jan Draus, Ryszard Siwiec
1. Dzieciństwo i młodość
2. Rodzina i patriotyzm
3. Samotny obrońca honoru Polaków w akcie samospalenia
4. Losy rodziny po dramatycznej śmierci Ryszarda Siwca
5. Przywracanie pamięci
Zoltán Nagymihály, Sándor Bauer
1. Wydarzenia ’68 na Węgrzech
2. Dzieciństwo i młodość
3. Nasz czeski brat zrobił to samo
4. Młodzieńczy entuzjazm a świadomość polityczna
5. Naśladowcy Bauera
6. Strażnicy pamięci
Levente Benkő, Tamás Lönhárt, In memoriam Mártona Moysesa
1. Dzieciństwo i młodość
2. Pierwsze symptomy „odwilży”
3. Na pomoc węgierskim braciom
4. Pod czujnym okiem Securitate
5. Wyrok
6. Odzyskana wolność – starania o powrót do normalności
7. Nie chcę żyć w takim państwie
Summary