Księgarnia

40 haseł o demokracji

ISBN: 978-83-8150-617-5
Rok wydania: 2024
Autor: Maria Środoń

Kategoria: Różne

cena: 44,90  (z VAT)

W książce znajduje się 40 przystępnych haseł, z których można dowiedzieć się wszystkiego, co najważniejsze o demokracji: poznać zasady jej działania, instytucje i historię od Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez uchwalenie Konstytucji 3 maja po porozumienie Okrągłego Stołu. Czytelnik uzyska odpowiedzi na pytania m.in.: Czym jest demokracja? Co znaczy być obywatelem? Co jest zapisane w konstytucji? Kto ma głos w wyborach? Po co są partie? Czym zajmują się sejm i senat? Za co odpowiada prezydent, a za co premier?

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 210x260
Liczba stron 94
Oprawa Twarda
Ilustracje Adam Wójcicki

Spis haseł
1. Demokracja
2. Demokracja bezpośrednia i demokracja pośrednia
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów
4. Wolna elekcja
5. Sejm walny: król, senat, izba poselska
6. Sejmiki ziemskie
7. Liberum veto
8. Konstytucja
9. Konstytucja 3 maja
10. Konstytucja marcowa i kwietniowa
11. Czasy PRL
12. Wybory 4 czerwca 1989 roku
13. Wolne wybory
14. Prawa wyborcze
15. Kampania wyborcza
16. Cisza wyborcza
17. Partia polityczna
18. Demokracja parlamentarna
19. Sejm
20. Senat
21. Głosowanie i rodzaje większości
22. Poseł
23. Senator
24. Kadencja
25. Prezydent
26. Rząd, czyli Rada Ministrów
27. Premier, czyli prezes Rady Ministrów
28. Ministerstwa
29. Samorząd lokalny
30. Trybunał Konstytucyjny
31. Obywatel
32. Rzecznik praw dziecka i rzecznik praw obywatelskich
33. Najwyższa Izba Kontroli
34. Społeczeństwo obywatelskie
35. Partycypacja
36. Referendum
37. Parlament Europejski
38. Demokracja prezydencka
39. Monarchia parlamentarna
40. Rządy niedemokratyczne