Księgarnia

Aksjologia polskiej konstytucji

ISBN: 978-83-7666-514-6
Rok wydania: 2017
Autor: Krzysztof Prokop

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 49,00  (z VAT)

Propozycja dla osób pragnących pogłębić wiedzę o ustroju

Monografia stanowi próbę wyodrębnienia i prezentacji wartości stanowiących fundament, na jakim ustrojodawca polski oparł ogólną konstrukcję ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Publikacja adresowana jest nie tylko do środowiska naukowego, ale może być również pomocna studentom studiów prawniczych i administracyjnych w opanowaniu takich przedmiotów, jak: prawo konstytucyjne, konstytucyjne zasady ustroju politycznego RP, konstytucyjny system organów państwowych czy konstytucyjny system wolności i praw człowieka i obywatela. Autorzy publikacji, dostosowali formę, jak i język prezentacji poruszanych zagadnień, a także szerokie posługiwanie się literaturą przedmiotu, aby tekst był jak najbardziej przystępny.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 344
Oprawa Miękka