Księgarnia

Ciężar dowodu w procesie karnym

ISBN: 978-83-7666-504-7
Rok wydania: 2017
Autor: Marcin Warchoł

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 60,00  (z VAT)

Niniejsza monografia przedstawia spojrzenie na problematykę ciężaru dowodu w procesie karnym w sposób, który nie był dotąd szerzej prezentowany w polskim piśmiennictwie. Celem Autora było zwrócenie uwagi na: fundamentalną doniosłość ciężaru dowodu dla konstrukcji procesu karnego w systemie prawnym włoskim, niemieckim, angielskim i amerykańskim, a także polskim oraz na wieloaspektowość problematyki tej kategorii i zasadnicze różnice towarzyszące jej między rozwiązaniami właściwymi dla modelu skargowego (kontradyktoryjnego) i modelu inkwizycyjnego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 322
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział pierwszy. Zagadnienia wprowadzające
Rozdział drugi. Formalny ciężar dowodu
1. Definicja pojęcia
2. Prekluzje dowodowe
3. Formalny ciężar dowodu a rola prokuratora
Rozdział trzeci. Materialny ciężar dowodu
1. Pojęcie non liquet
2. Interes i korzyść w dowodzeniu
3. Reguły materialnego ciężaru dowodu
4. Rola materialnego ciężaru dowodu w zakresie wykorzystania przez sąd materiałów postępowania przygotowawczego
Rozdział czwarty. Ciężar dowodu a model procesu karnego
1. Proces karny bez ciężaru dowodu?
2. Między modelem inkwizycyjnym a kontradyktoryjnym
Rozdział piąty. Ciężar dowodu a domniemania
1. Uwagi wprowadzające
2. Ciężar dowodu po stronie oskarżonego
Podsumowanie
Bibliografia
Literatura
1. Akty prawne
2. Orzecznictwo sądów angielskich
3. Orzecznictwo sądów kanadyjskich
4. Orzecznictwo sądów amerykańskich
5. Orzecznictwo sądów polskich
6. Orzecznictwo sądów włoskich
7. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka