Księgarnia

Dekodyfikacja prawa prywatnego

ISBN: 978-83-7666-500-9
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Franciszek Longchamps de Bérier

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 35,00  (z VAT)

Oddajemy do rąk czytelnika zbiór rozpraw i refleksji o dekodifikacji oraz szkice zawierające przykłady i przejawy tego zjawiska. Autorzy książki nie chwalą ani nie ganią dekodyfikacji, zabierają głos w dyskusji o prawie, starają się na konkretnych przykładach pokazać związki zachodzące między kodyfikacją prawa prywatnego a innymi procesami, jak europeizacja i globalizacja prawa, jego depozytywizacja oraz mieszanie się systemów prawnych. Prowokują do zastanowienia się nad skutkami tego procesu dla obrotu prawnego i rozwoju cywilizacyjnego.
Książkę polecamy prawodawcom, legislatorom, prawnikom oraz wszystkim tym, którzy interesują się prawem.

Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 326
Nakład wyczerpany Tak

Od redaktora
Dekodyfikacja i kodeks
1. Tomasz Giaro, Dekodyfikacja. Uwagi historyczno-teoretyczne
2. Paulina Święcicka, Kodeks zdemitologizowany – metafora, w której ciągle żyjemy
Przejawy dekodyfikacji
1. Wojciech Dajczak, Amerykańska zapowiedź „śmierci umowy” na tle tradycji romanistycznej
2. Grzegorz Blicharz, Samolotem lub pociągiem – dekodyfikacja umowy przewozu w obliczu europeizacji i globalizacji prawa
3. Mateusz Jerzy Nocuń, Polskie prawo prywatne międzynarodowe a dekodyfikacja
4. Joanna Kruszyńska-Kola, Część ogólna i przedawnienie – dekodyfikacja w rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego
5. Jan Rudnicki, Posiadacz i posiadanie w dobie dekodyfikacji
6. Piotr Łochowski, Użyczenie utworu – dekodyfikacja w prawie autorskim
7. Bartłomiej Woźniak, Instrument opcjonalny – harmonizacja poprzez dekodyfikację
8. Piotr Alexandrowicz, Prawo kanoniczne – dekodyfikacja od zarania kodyfikacji
9. ks. Karol Świergosz, Dekodyfikacyjna rola kościelnych ustaw szczegółowych
Bez zakończenia
1. Kamil Stolarski, „Antykruchość” a obawy przed światem po dekodyfikacji
2. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Myślenie dekodyfikacyjne a zjawisko dekodyfikacji
Autorzy
Bibliografia