Księgarnia

Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

ISBN: 978-83-7666-459-0
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Adam Dudzic, Zbigniew D. Czachór

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 45,00  (z VAT)

Książka jest rezultatem konferencji „Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych pojęć i sposobów myślenia”, której organizatorem była Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
W pierwszej części książki została poddana analizie rola parlamentów narodowych w zmieniającej się Unii Europejskiej i Sejmu RP w procesie integracji europejskiej. W drugiej części zaprezentowane zostały przemyślenia dotyczące przyszłości Polski w Unii Europejskiej i Unii Europejskiej w Polsce z perspektywy multi- i interdyscyplinarnej.
Poruszone przez prelegentów zagadnienia odnosiły się do aktualnych wyzwań i problemów stojących przed Unią. Szczególny nacisk położony został na wymiar gospodarczy, ekonomiczny i fiskalny Unii Europejskiej oraz rolę Polski i Sejmu RP w tym zakresie. Skoncentrowano się również na uprawnieniach Sejmu RP jako izby parlamentarnej w kontekście Traktatu z Lizbony.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych multidyscyplinarnym ujęciem zagadnień związanych z Unią Europejską, w tym studentów i absolwentów stosunków międzynarodowych, europeistyki czy politologii oraz wszystkich tych, których interesuje praktyczna realizacja uprawnień parlamentów narodowych od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

Wydanie Pierwsze
Format B5
Liczba stron 240
Nakład wyczerpany Tak

Wstęp: Agnieszka Pomaska – Parlamenty narodowe szansą na wzmocnienie integracji i przełamanie kryzysu w Unii Europejskiej
Część I. Sejm w procesie integracji europejskiej. Rola parlamentów narodowych w zmieniającej się Unii Europejskiej
1. Zbigniew D. Czachór, Parlamenty narodowe w zmieniającym się systemie Unii Europejskiej. Ujęcie neorealistyczne
2. Adam Dudzic, Nowa rola Sejmu RP po wejściu Polski do UE – wybrane refleksje
3. Adam Jaskulski, O nowych uprawnieniach parlamentów narodowych w kontekście ewentualnych zmian traktatów założycielskich. Analiza prawno-politologiczna
4. Iga Cieślicka-Tomaszewska, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) w debacie parlamentarnej w Polsce
5. Tomasz Woźnicki, Reforma zarządzania gospodarczego UE. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość
6. Agnieszka Maciejczak, Mechanizm wczesnego ostrzegania w świetle dyskusji międzyparlamentarnej
7. Magdalena Skrzyńska, Dyskusja nad wzmocnieniem dialogu politycznego poprzez ulepszenie procedury opinii uzasadnionych („żółta kartka”)
Część II. Przyszłość Polski w Unii Europejskiej i Unii Europejskiej w Polsce. Perspektywa multi- i interdyscyplinarna
1. Rafał Riedel, Polski EUROsceptycyzm na tle prointegracyjnych postaw społecznych
2. Agnieszka Kłos, Polityka fiskalna w strefie euro – implikacje dla Polski
3. Ida Musiałkowska, Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy
4. Radosław Potorski, Wyzwania czekające Polskę w okresie najbliższych lat w związku z członkostwem w UE a rola partycypacji publicznej w procesie podejmowania decyzji. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem roli centralnych organów władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
5. Piotr Tosiek, Przyszłość Unii Europejskiej – model międzyrządowy, deliberatywny czy fuzyjny?