Księgarnia

Europejskie partie polityczne

ISBN: 978-83-7666-697-6
Rok wydania: 2021
Redakcja naukowa: Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 90,00  (z VAT)

Książka przedstawia analizę sporów politycznych toczących się w UE. Badając dyskurs programowy najważniejszych europartii i grup politycznych w Parlamencie Europejskim oraz analizując wystąpienia europosłów w kluczowych debatach odbywających się w Strasburgu i Brukseli, autorzy rzucają nowe światło na ponadnarodowy aspekt działalności partii politycznych. Publikacja przedstawiając problematykę parlamentaryzmu na poziomie ponadnarodowym i kondycji współczesnej demokracji, adresowana jest do politologów, europeistów, socjologów, historyków integracji europejskiej oraz czytelników zainteresowanych przyszłością europejskiego projektu integracyjnego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 304
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Wstęp
Część I. Partie polityczne na poziomie europejskim: uwarunkowania systemowe i wyzwania
Radosław Zenderowski
Renacjonalizacja dyskursu europejskiego jako wyzwanie dla Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie: Europejskie kryzysy i ich interpretacje
2. Renacjonalizacja jako źródło czy emanacja kryzysu?
3. Nacjonalizm – jaki jest, każdy widzi?
4. Przejawy i postacie współczesnego nacjonalizmu w Europie
5. Źródła popularności współczesnych europejskich nacjonalizmów
6. Zakończenie: co uczynić z doświadczeniem nacjonalizmu?
Anna Pacześniak
Miejsce partii politycznych w systemie Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
2. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim i europartie
3. Ewolucja funkcji partii politycznych na poziomie europejskim
4. Podsumowanie
Anna Pacześniak
Rola europartii w kształtowaniu unijnej agendy politycznej
1. Wprowadzenie
2. Dynamika kształtowania agendy politycznej w UE
3. Obsadzanie unijnych stanowisk jako warunek kontrolowania agendy politycznej
4. Europejska opinia publiczna – byt realny czy postulowany?
5. Podsumowanie
Część II. Debata programowa europartii i frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim
Wojciech Gagatek
Europejska Partia Ludowa: chrześcijańska demokracja 2.0
1. Wprowadzenie
2. Geneza i rozwój EPP
3. Profil programowy EPP
4. Analiza programów wyborczych EPP z 2014 i 2019 roku
5. Stanowisko frakcji EPP wobec wybranych problemów w ramach wypowiedzi na forum plenarnym PE
6. Podsumowanie
Bartosz Rydliński, Paula Wiśniewska
Partia Europejskich Socjalistów: w poszukiwaniu europejskiej wersji „trzeciej drogi”
1. Wprowadzenie
2. Historia powstania i pozycja polityczna PES
3. Podstawy programowe PES
4. Programy wyborcze PES z 2014 i 2019 roku
5. Analiza wybranych debat w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego
6. Podsumowanie: Europejska socjaldemokracja – polityczna alternatywa czy konserwator status quo?
Błażej Choroś
Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, czyli gdzie dwóch się bije…
1. Wprowadzenie
2. Historia powstania i pozycja polityczna
3. Samoidentyfikacja ideowa
4. Stanowisko programowe i polityczne wobec wybranych kwestii
5. Podsumowanie
Anna Skrzypek-Claassens
Europejska Partia Zielonych: polityczny trendsetter Unii Europejskiej
1. Wprowadzenie
2. Droga Zielonych w kierunku głównego nurtu europejskiej polityki
3. Od pryncypialnego eurosceptycyzmu do krytycznej prounijności – ewolucja programowa europejskich Zielonych
4. Podsumowanie: Zieloni – od eurosceptyków do entuzjastów lepszej Unii Europejskiej
Beata Kosowska-Gąstoł
Sojusz Konserwatystów i Reformatorów w Europie: między federacją europejską a likwidacją UE
1. Wprowadzenie
2. Geneza i rozwój współpracy partii konserwatywnych na płaszczyźnie europejskiej
3. Podstawowe założenie ideowo-programowe europartii ACRE i jej frakcji w PE
4. Manifesty europartii na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 i 2019 roku
5. Analiza stanowisk prezentowanych przez ACRE w wybranych debatach w PE VIII kadencji (2014–2019)
6. Podsumowanie
Bartosz Rydliński
Partia Europejskiej Lewicy: ideowcy w opozycji do „Wielkiej Koalicji”
1. Wprowadzenie
2. Tożsamość oraz polityczna (nie)zależność PEL i GUE/NGL
3. Profil wyborczy europejskiej lewicy niesocjaldemokratycznej
4. Wartości w działaniu, czyli analiza debat europarlamentarnych
5. Podsumowanie: inna Europa jest możliwa?
Natasza Styczyńska, Elodie Thevenin
Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych i Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności: podzieleni kontestatorzy integracji
1. Wprowadzenie
2. Twarze radykalnej prawicy w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego
3. „Nacjonaliści wszystkich europejskich krajów – łączcie się!”, czyli o dyskursie politycznym w VIII kadencji PE
4. Podsumowanie
Anna Pacześniak, Bartosz Rydliński
Europejskie partie polityczne – reżyser, pierwszoplanowy aktor czy statysta?

Noty o autorach