Księgarnia

Ustawa o sejmowej komisji śledczej. Komentarz

ISBN: 978-83-7666-681-5
Rok wydania: 2021
Autor: Robert Rynkun-Werner

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, w dużej mierze dzięki środkom komunikacji społecznej, sejmowa komisja śledcza stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji, charakteryzujących funkcję kontrolną polskiego parlamentu.
Komentarz do ustawy o sejmowej komisji śledczej przeprowadza Czytelnika przez wiele trudnych pojęć i kategorii prawa parlamentarnego, procedur karnej i cywilnej oraz innych gałęzi prawa. Zaletą publikacji są zwięzłość i jasność uwag.
Książka polecana zarówno członkom komisji śledczych, studentom prawa, dziennikarzom oraz każdemu Czytelnikowi, który pragnie zapoznać się z tą problematyką.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 145x205
Liczba stron 212
Oprawa Miękka

Przedmowa
Wykaz skrótów
Ustawa o sejmowej komisji śledczej z dnia 21 stycznia 1999 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1024)
Art. 1. Zakres przedmiotowy
Art. 2. Tryb powołania
Art. 3. (uchylony)
Art. 4. Podstawy wyłączenia posła
Art. 4a. Skreślenie z listy kandydatów
Art. 5. Tryb wyłączenia posła ze składu komisji
Art. 5a. Wybór uzupełniający
Art. 6. Bezstronność członka komisji
Art. 7. Zakres przedmiotowy działania komisji
Art. 8. Tryb postępowania komisji
Art. 9. Niezależność działania komisji
Art. 10. Prace komisji
Art. 11. Obowiązek stawiennictwa
Art. 11a. Protokół przesłuchania
Art. 11b. Pełnomocnik osoby wezwanej
Art. 11c. Uprawnienia osoby wezwanej
Art. 11d. Przyrzeczenie
Art. 11e. Zwolnienie z tajemnicy państwowej
Art. 11f. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej
Art. 11g. Tajemnica adwokacka, dziennikarska, lekarska, notarialna, radcy prawnego
Art. 11h. Posiedzenia zamknięte
Art. 11i. Odesłanie do przepis w k.p.k. .
Art. 12. Kara porządkowa
Art. 12a. Biegli
Art. 13. Wykonanie kary porządkowej
Art. 14. Dokumenty
Art. 15. Czynności Prokuratora Generalnego
Art. 16. Ochrona informacji
Art. 16a. Udział prasy w posiedzeniach komisji
Art. 17. Rekompensata wydatków osób wezwanych
Art. 18. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
Art. 19. (uchylony)
Art. 19a. Sprawozdanie komisji
Art. 19b. Zdanie odrębne
Art. 19c. Poseł sprawozdawca
Art. 20. Zamknięcie postępowania
Art. 21. Rozpatrywanie sprawozdania komisji
Art. 22. (pominięty)
Art. 23. Wejście w życie
Regulamin Sejmu (wyciąg)
Bibliografia