Księgarnia

Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne

ISBN: 978-83-7666-188-9
Rok wydania: 2013
Autor: Artur Biłgorajski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 38,00  (z VAT)

Monografia jest poświęcona jednej z fundamentalnych wartości państwa demokratycznego, zawiera prezentację, analizę i ocenę granic wolności wypowiedzi wytyczonych na gruncie Konstytucji RP i wybranych ustaw. Odsłaniając istotę swobody ekspresji, autor prezentuje granice będące dla niej największym zagrożeniem, a także formułuje postulaty „de lege lata” i „de lege ferenda” pod adresem ustrojodawcy i ustawodawcy.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 336
Oprawa miękka