Księgarnia

GENEZA MODELU STOSUNKÓW PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ W KONSTYTUCJI RP

ISBN: 978-83-7059-873-0
Rok wydania: 2008
Autor: Paweł Borecki

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 52,00  (z VAT)

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę procesu opracowania i uchwalenia w latach 1989–1997 przepisów Konstytucji RP określających relacje między państwem a związkami wyznaniowymi. Autor oparł się nie tylko na materiałach opublikowanych, ale także na dokumentach pochodzących z archiwów prywatnych, ponadto przeprowadził wywiady z licznymi uczestnikami prac konstytucyjnych w sprawach wyznaniowych. Pozwoliło to na zweryfikowanie wielu obiegowych sądów i stereotypów dotyczących stosunków Państwo–Kościół we współczesnej Polsce. Monografia P. Boreckiego ukazuje, w jaki sposób powstawały przepisy konfesyjne obecnej ustawy zasadniczej, szczególnie te, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Wydanie pierwsze
Format B5
Liczba stron 412
Oprawa miękka