Księgarnia

Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym

ISBN: 978-83-7059-891-4
Rok wydania: 2009
Autor: Tomasz Włodek

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 24,00  (z VAT)

W prezentowanej monografii autor podejmuje próbę określenia katalogu ograniczeń dotyczących stosowania instytucji rozwiązania parlamentu, które znajdują podstawę normatywną w obecnie obowiązującej konstytucji. Wynikają one przede wszystkim z zasady podziału władzy, konstrukcji sztywnej kadencji parlamentu, pozycji ustrojowej prezydenta, jak również przyjętej przez ustrojodawcę koncepcji racjonalizacji systemu parlamentarnego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 272
Oprawa miękka