Księgarnia

Integracja europejska. Polska perspektywa

ISBN: 978-83-7666-580-1
Rok wydania: 2018
Redakcja naukowa: Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch, Zbigniew D. Czachór

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Prezentowana książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnień przedstawiających diagnozę obecnej sytuacji w Europie oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyszłość integracji europejskiej po okresie rozlicznych kryzysów na początku XXI wieku. Celem publikacji jest ukazanie perspektywy polskich naukowców wobec przyszłych losów integracji. Przedstawiono w niej rozważania o tym, jak w naszym kraju jest postrzegana dyskusja europejska o przyszłości Unii Europejskiej i jak Polacy prognozują losy Europy.Wstęp

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 616
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Tomasz Grzegorz Grosse
Wprowadzenie
Część I. Diagnozy i oceny
Bogdan Jacek Góralczyk
Kryzysy w Unii Europejskiej: geneza i konsekwencje
Zbigniew Czachór
Strategiczny program Unii Europejskiej w okresie zmian. Jak Europa i jej unia zamierza nas „chronić, wspierać i bronić”? Analiza subwersyjna
Tomasz Grzegorz Grosse
Federacja w Europie, czyli dążenie do utopii?
Krzysztof Zuba
Quasi-państwo jako model rozwoju Unii Europejskiej
Ireneusz Paweł Karolewski
Obywatelstwo, tożsamość a demoi-kracja w Unii Europejskiej
Tomasz Kubin
Potencjalne reformy systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w kontekście wzmocnienia jego legitymizacji
Część II. Prognozy i scenariusze
Janusz Józef Węc
Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia
Waldemar Paruch
Źródła orientacji eurealistycznej w Polsce. O myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości
Rafał Riedel
Młode wino w starych bukłakach…, czyli o przyszłym modelu fiskalnym w Unii Europejskiej
Janusz Ruszkowski
Od finalité politique do multifinalité. Teoretyczne podstawy zwrotu w paradygmacie poznania przyszłej Unii Europejskiej
Piotr Tosiek
Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej w ujęciu liberalnej międzyrządowości
Krzysztof Malinowski
Rola Niemiec w przemianach Unii Europejskiej. Prognoza
Filip Tereszkiewicz
Czy Unia ma przyszłość? Wizja współpracy europejskiej na arenie międzynarodowej w eurosceptycznym dyskursie
Część III. Perspektywy i wyzwania
Katarzyna Żukrowska
Priorytety dla integracji europejskiej na najbliższe lata widziane z perspektywy ekonomisty i politologa
Artur Nowak-Far
Jaki model gospodarczy będzie realizować Unia Europejska?
Joanna Dyduch
Konsekwencje sekurytyzacji dla przyszłości integracji europejskiej. Perspektywa polska
Mariusz Ruszel
Wyzwania i perspektywy rozwoju bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej
Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Radosław Zenderowski
Imigracje jako wyzwanie dla europejskiej polityki
Maciej Walkowski
Unia Europejska wobec chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. Szanse i zagrożenia wynikające z realizacji projektu
Wojciech Gagatek
Wygaszanie polityk sektorowych Unii Europejskiej: zarys konceptualizacji problemu badawczego
Konstanty Adam Wojtaszczyk
Państwa, instytucje i społeczeństwa unijne w procesie integracji europejskiej
Cezary Kościelniak
Kościół wobec nowych wyzwań Unii Europejskiej
Magdalena Musiał-Karg
Referendum – instytucja wpływania na przyszłość zjednoczonej Europy. Brexit a kształt Unii Europejskiej
Streszczenia (summaries)
Notki o autorach
Indeks osób