Księgarnia

Regulacja wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK i jej implikacje

ISBN: 978-83-7666-578-8
Rok wydania: 2018
Autor: Bogusław Banaszak

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Monografia dotyczy niezwykle skomplikowanej i bezprecedensowej sytuacji, w jakiej w latach 2015-2016 znalazł się Trybunał Konstytucyjny. Autor ujął problem w sposób kompleksowy i uporządkowany, zaprezentował założenia kolejnych ustaw o TK i ich nowelizacji, stanowiska w sprawie wyboru sędziów TK z 8 października 2015 r. m.in. Komisji Weneckiej i organów władzy sądowniczej, zalecenia Komisji Europejskiej, a także analizę orzeczeń wówczas wydawanych. Publikacja stanowi przejrzysty wykład pogłębiający wiedzę na temat sądu konstytucyjnego w Polsce.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 180
Oprawa Miękka

Wspomnienie, J. Przyłębska
Słowo wstępne, B. Szmulik
Wprowadzenie
I. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego 8 października 2015 r.
1. Założenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 r. w zakresie regulacji dotyczącej wyboru sędziów TK
2. Wybór sędziów TK na 102. posiedzeniu Sejmu VII kadencji w dniu 8 października 2015 r.
II. Stanowiska organów władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów TK dokonanego 8 października 2015 r. i wyboru dokonanego 2 grudnia 2015 r. oraz opinie Komisji Weneckiej, zalecenia Komisji Europejskiej i rezolucje Parlamentu Europejskiego
1. Stanowisko Prezydenta RP
2. Stanowisko Sejmu
3. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
4. Określenie przez Prezesa TK statusu sędziów TK wybranych 2 grudnia 2016 r.
5. Stanowisko organów władzy sądowniczej w sprawie kompetencji sądów powszechnych i SN do oceny prawidłowości procedury wyboru sędziego TK i prawidłowości procedury wyboru Prezesa TK
6. Opinie Komisji Weneckiej (Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo)
7. Zalecenia Komisji Europejskiej i rezolucje Parlamentu Europejskiego
III. Skutki dyferencjacji przez Prezesa TK statusu sędziów wybranych przez Sejm 2 grudnia 2015 r. w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 19 grudnia 2016 r.
1. Skutki dla funkcjonowania TK
2. Odmowa publikacji orzeczeń podjętych przez składy orzekające, co do których prawidłowości istniały wątpliwości
3. Zmiany ustawowe
IV. Obowiązujące ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i ich znaczenie dla rozwiązania kontrowersji dotyczących wyboru sędziów TK oraz wyboru Prezesa TK i funkcjonowania TK
1. Sposób regulacji materii ustawowej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego
2. Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego
3. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego oraz określenie statusu sędziów
Bibliografia