Księgarnia

Komentarz do Zasad techniki prawodawczej

ISBN: 978-83-7666-687-7
Rok wydania: 2021
Autor: Maciej Zieliński, Sławomira Wronkowska

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Mając na uwadze doniosłą rolę, jaką odgrywają reguły techniki prawodawczej w tworzeniu dobrego prawa, przekazujemy do rąk Czytelników trzecie wydanie Komentarza do Zasad techniki prawodawczej. Obowiązujące ZTP uzupełniono o nowe dyrektywy, niektóre zaś zmodyfikowano. Spowodowało to konieczność rozszerzenia komentarza do nich.
To zaktualizowane i uzupełnione wydanie Komentarza do Zasad techniki prawodawczej adresujemy nie tylko do osób związanych z legislacją i przygotowujących projekty aktów normatywnych oraz kontrolujących ich poprawność, lecz także do podmiotów interpretujących teksty prawne, jak i innych uczestników obrotu prawnego.

Wydanie wydanie trzecie, zaktualizowane i uzupełnione
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 280
Oprawa Twarda

Wstęp
Przedmowa do trzeciego wydania Komentarza do Zasad techniki prawodawczej
TECHNIKA PRAWODAWCZA I JEJ ZASADY
1. Pojęcie techniki prawodawczej
2. Rodzaje dyrektyw techniki prawodawczej i ich zadania
3. Formy zasad techniki prawodawczej
4. Ogólna charakterystyka obowiązujących Zasad techniki prawodawczej
5. Prawny charakter reguł techniki prawodawczej i konsekwencje ich naruszenia
ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ
Dział I. Projekt ustawy
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1–§ 13)
Rozdział 2. Budowa ustawy (§ 14–§ 15)
Rozdział 3. Tytuł ustawy (§ 16–§ 19b)
Rozdział 4. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych (§ 20–§ 29)
Rozdział 4a. Przepisy epizodyczne (§ 29a–§ 29c)
Rozdział 5. Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących (§ 30–§ 37)
Rozdział 6. Układ i postanowienia przepisów końcowych (§ 38–§ 53)
Rozdział 7. Oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja (§ 54–§ 62)
Rozdział 8. Przepisy upoważniające (§ 63–§ 74)
Rozdział 9. Przepisy karne oraz przepisy o karach pieniężnych (§ 75–§ 81a)
Dział II. Zmiana (nowelizacja) ustawy (§ 82–§ 97)
Dział III. Tekst jednolity (§ 98–§ 110)
Dział IV. Sprostowanie błędu (§ 111–§ 114)
Dział V. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia) (§ 115–§ 132)
Dział VI. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń) (§ 133–§ 141)
Dział VII. Projekty aktów prawa miejscowego (§ 142–§ 143)
Dział VIII. Typowe środki techniki prawodawczej (§ 144–§ 163)