Księgarnia

Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

ISBN: 978-83-7666-320-3
Rok wydania: 2014
Autor: Aleksandra Syryt

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 45,00  (z VAT)

Prezentowana monografia jest całościowym i oryginalnym spojrzeniem na kontrolę konstytucyjności trybu ustawodawczego, która jest jedną z kompetencji Trybu Konstytucyjnego, mieszczącą się w pojęciu kontroli konstytucyjności prawa. Sposób uregulowania kontroli trybu uchwalenia ustawy w przepisach prawnych jest niedostateczny. Z tego powodu w praktyce pojawiają się problemy z właściwą oceną, czy doszło do naruszenia procesu legislacyjnego. Publikacja jest próbą uporządkowania dotychczasowych poglądów orzeczniczych i doktrynalnych dotyczących kontroli trybu uchwalenia ustawy. Kontrola trybu stanowienia prawa nie ma jedynie wymiaru formalnego. Pewne elementy tej kontroli muszą uwzględniać treść prawa. W związku z tym kontrola taka nie może być oderwana od materialnej strony ustawy.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 294
Oprawa miękka