Księgarnia

Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936-1940). Biografia dyplomaty

ISBN: 978-83-7666-581-8
Rok wydania: 2019
Autor: Paweł Pietrzyk

Kategoria: Historia

cena: 40,00  (z VAT)

Biografia Leona Orłowskiego, ostatniego przed wybuchem II wojny światowej posła polskiego na Węgrzech. Autor ukazuje postać dyplomaty na szerokim tle wydarzeń historycznych, w których brał on udział jako ich świadek i czynny uczestnik. Równie interesujące są emigracyjne losy Orłowskiego w okresie powojennym, a także jego twórczość pisarska.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 232
Oprawa Twarda

Wstęp
Rozdział I. Droga do dyplomacji (1891–1918)
Dom rodzinny
Lata szkolne i studia
Służba wojskowa
Rozdział II. Na placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych (1919–1927)
Przyjęcie do służby konsularnej i wyjazd do Nowego Jorku
Wojna polsko-bolszewicka i ponowne wstąpienie do wojska
W Poselstwie RP w Waszyngtonie
Rozdział III. W centrali MSZ w Warszawie i na placówce w Wielkiej Brytanii (1927–1936)
Powrót do kraju i objęcie kierownictwa referatu gdańskiego
Praca w referacie anglosaskim
W Ambasadzie RP w Londynie
Rozdział IV. Nominacja na Posła RP w Budapeszcie i pierwsze lata urzędowania na Węgrzech (1936–1939)
Objęcie funkcji Posła RP w Budapeszcie
W stronę wspólnej granicy polsko-węgierskiej
Ostatnie miesiące przed wybuchem wojny. Zacieśnianie kontaktów politycznych i kulturalnych
Rozdział V. Działalność dyplomatyczna od wybuchu II wojny światowej do zamknięcia Poselstwa RP w Budapeszcie (1939–1941)
Sytuacja polityczna i zmiany w funkcjonowaniu poselstwa w pierwszych miesiącach wojny
Rok 1940 i stopniowa likwidacja polskich placówek dyplomatycznych na Węgrzech
Zamknięcie poselstwa i wyjazd Orłowskiego z Węgier
Rozdział VI. Na emigracji (1941–1976)
Podróż do Ameryki
Pierwsze lata na emigracji
Praca na rzecz organizacji międzynarodowych oraz działalność polityczna wśród Polonii w Nowym Jorku
Drugie małżeństwo i okres pobytu w Europie
Ostatnie lata na emigracji i powrót do kraju
Rozdział VII. Twórczość pisarska
Wspomnienia
Książki
Artykuły
Zakończenie
Aneksy
1. Raport L. Orłowskiego „Polacy w Teksasie” (Waszyngton, 25 maja 1920)
2. List Leona Orłowskiego do Stanisława Łepkowskiego (30 listopada 1926)
3. Raport Nr 52/4/W/58 L. Orłowskiego w sprawie rekonstrukcji rządu węgierskiego (21 listopada 1938)
4. Raport Nr 52/4/W/66 L. Orłowskiego w sprawie wizyty hr. Ciano w Budapeszcie (Budapeszt, 23 grudnia 1938)
5. Raport L. Orłowskiego w sprawie likwidacji Poselstwa RP w Budapeszcie (Budapeszt, 24 stycznia 1941)
6. Raport ewakuacyjny Poselstwa RP w Budapeszcie Nr 437 (Budapeszt, 22 stycznia 1941)
7. List L. Orłowskiego do ministra spraw zagranicznych w Londynie (Ateny, 10 lutego 1941)
Bibliografia
Indeks nazwisk