Księgarnia

Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939

ISBN: 978-83-7666-516-0
Rok wydania: 2017
Autor: Ewa Pejaś

Kategoria: Historia

cena: 49,00  (z VAT)

To ciekawa monografia poświęcona działalności i myśli politycznej jednego z czołowych przywódców międzywojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, posła na Sejm, publicysty i działacza oświatowego. Człowieka, którego cechowała osobista prawość, tolerancja, demokratyczne wyczucie i erudycja. Bronił demokracji parlamentarnej i przeciwstawiał się wszelkiej dyktaturze w imię obrony wolności człowieka i budowania sprawiedliwości społecznej. Szybko rozpoznał groźbę, jaką dla ludzkości niósł bolszewizm, faszyzm i nazizm, a zbrodniczości tych systemów dowodził w swych publikacjach. Na uwagę zasługują jego poglądy na kształt ustrojowy II Rzeczpospolitej, stanowisko wobec obozu narodowego i piłsudczykowsko-sanacyjnego, jego polemika, jaką o polityczny, społeczny i ekonomiczny kształt toczył w Sejmie i na łamach prasy. Ciekawa jest również kwestia, relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim z punktu widzenia K. Czapińskiego, który należał do głównych rzeczników laicyzacji życia politycznego i społecznego w międzywojennej Polsce. Kazimierz Czapiński zginął w obozie w Auschwitz.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 348
Oprawa miękka