Księgarnia

Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918 – 1945

ISBN: 978-83-7666-386-9
Rok wydania: 2015
Autor: Wojciech Materski

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 50,00  (z VAT)

Autorzy tekstu są znanymi i doświadczonymi badaczami historii Polski w pierwszej połowie XX wieku, a szczególnie jej polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych oraz dziejów dyplomacji. W książce zostały zaprezentowane problemy jakie stały przed polską dyplomacją w okresie międzywojennym i latach wojny. Znajduje się też przegląd uwarunkowań zewnętrznych i sojuszów zawartych przez Polskę oraz pogłębiona analiza układów o nieagresji z ZSRR i Niemcami. Przedstawiona jest rola kolejnych ministrów spraw zagranicznych i aparatu MSZ w formułowaniu koncepcji polityki zagranicznej i jej wdrażaniu oraz opis heroicznego wysiłku utrzymania ciągłości polskiej polityki zagranicznej przez rząd na uchodźstwie, działającego w warunkach wojennych i przy niekorzystnej dla Polski koniunkturze międzynarodowej. Książka ukazała się przy współpracy z Polskim Instytutem Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego

Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 164
Oprawa twarda
Ilustracje 27
Praca zbiorowa tak